1. El quadern de classe.

S’emprarà una llibreta d’anelles amb varies bosses de plàstic per a introduir les fotocòpies que vos anirà donant el professor. L’organització del quadern serà la següent:

 • 1r. Full. Unes quantes bosses de plàstic.

 • 2n. Full. Portada.

 • Després aniran els apunts i tasques dels diferents temes als que has de posar la data de cada dia de treball. Si un dia no vens a classe hauràs de demanar la faena als teus companys/es i posar-te al dia només pugues.

El quadern de classe representa una part important de la nota d’avaluació. Per tant, l’has de treballar al dia.

2. Les proves escrites.

Es realitzaran diferents proves escrites al llarg del curs per a poder avaluar el teu grau d’adquisició de nous coneixements.

Els exàmens s’entregaran avaluats i es tindran en compte les faltes d’ortografia. L’alumne al termini d’una setmana entregarà les faltes d’ortografia corregides. Es recuperarà la nota quan es corregisquen les faltes d’ortografia.

3. Les sessions pràctiques.

Cal que respectes les normes bàsiques d’ús del laboratori i de confecció dels informes de les pràctiques realitzades (aquestes instruccions es donaran). Els informes de les sessions pràctiques s’afegiran al corresponent apartat del quadern i s’avaluaran com continguts procedimentals i actitudinals.

4. Les activitats extraescolars.

Les activitats extraescolars són d’obligada assistència, amb consentiment familiar (autorització). La no assistència es justificarà convenientment.

Si un alumne/a no participa, tindrà unes activitats alternatives per a fer a l’IES. Si no hi ha un 70% de participació, no es farà.

5. Metodologia i continguts.

La metodologia de treball és per projectes. Els alumnes faran 5 projectes al llarg del curs, dos a la primera avaluació, un i mig a les dos següents. Les pàgines web dels projectes són les següents:

1ª AVALUACIÓ

QUADERN DE BITÀCOLA ESTEL·LAR

https://sites.google.com/site/quaderndebitacoraestelar/

CONTINGUTS

 • Mètode científic
 • La Terra a l’Univers

EL LLEVAT ESTÀ VIU?

(LA CÈL·LULA)

https://sites.google.com/site/llevatestaviu/

CONTINGUTS

 • La cèl·lula

 

2ª AVALUACIÓ

NATURALTEA – EL CAP NEGRET

https://sites.google.com/site/elcapnegret/

CONTINGUTS

 • Processos geològics interns
 • Geosfera
 • Atmosfera
 • Hidrosfera

NATURALTEA – EL RIU NO RIU

https://sites.google.com/site/elriunoriu/

CONTINGUTS

 • Classificació dels éssers vius
 • Animals invertebrats
 • Les plantes
 • Atmosfera
 • Hidrosfera

 

3ª AVALUACIÓ

NATURALTEA – EL RIU NO RIU

https://sites.google.com/site/elriunoriu/

CONTINGUTS

 • Classificació dels éssers vius
 • Animals invertebrats
 • Les plantes
 • Atmosfera
 • Hidrosfera

NATURALTEA – EL FAR DE L’ALBIR

https://sites.google.com/site/fardelalbir/

CONTINGUTS

 • Processos geològics interns
 • Animals vertebrats
 • Atmosfera
 • Hidrosfera

6. Criteris de qualificació.

Els percentatges d’avaluació seran:

 • Per avaluació es tindran en compte les activitats i exàmens fets emprant els següents percentatges:

  • EXÀMENS: 50%

  • TASQUES: 25%

  • PRODUCTE FINAL DEL PROJECTE: 25%

  • ACTITUD: Pot pujar o baixar fins a 1 punt la nota final.

  • ACTIVITATS D’AMPLIACIÓ: Pot pujar fins a 1 punt la nota final.

 • L’avaluació FINAL serà la mitja ponderada dels 5 projectes.